Kategoria: Dla rodziny

Życie w rodzinie alkoholowej

Rodzina, w której istnieje problem z alkoholem tak naprawdę funkcjonuje na innych zasadach. Można mówić o tym, że ma swoją dynamikę i musi w pewien sposób przystosować się do zmian w normalnym trybie funkcjonowania....

Dorosłe dzieci alkoholików cz. II

W rodzinach, gdzie jest problem z alkoholem dzieci przyjmują cztery typowe role społeczne: Bohater rodzinny – dziecko stara się dostarczać rodzinie powodów do dumy, chce na siebie brać różne obowiązki i zazwyczaj dobrze sobie...

Dorosłe dzieci alkoholików cz. I

Jako DDA określa się dorosłe dzieci alkoholików. Są to ludzie, którzy wychowywali się w rodzinach, gdzie był problem z alkoholem. Jako, że dzieciństwo ma najważniejsze znaczenie dla rozwoju człowieka takie życie w rodzinie z...

Alkoholizm w rodzinie

Prawdopodobnie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że alkoholizm w rodzinie to trudny temat i wielki problem. Jednak również milczenie na temat tego problemu jest wielkim błędem. Szczególnie dla dzieci żyjące u boku alkoholików...